fbpx

Prawne

Prawne

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, dane identyfikacyjne spółki będącej właścicielem domeny są określone poniżej: PERITUR S.A.

  • Nazwa firmy: PERITUR S.A.
  • CIF: A58238148
  • Siedziba: Avda. Del Mar, 17 – Santa Susanna – Barcelona
  • Telefon: +34 937 67 80 90
  • E-mail: marketing@hotelfloridapark.com
  • Dane rejestracyjne w rejestrze handlowym: Folio 1 Tom 21.696 Strona B-27.087 Napis 1ª
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, linków i hipertekstu zawartych na tej stronie. Hotel Florida Park nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie tego materiału przez osoby trzecie.

Ani Hotel Florida Park, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody, koszty, straty lub bezpośrednie zobowiązania lub pośrednie lub karne nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wystąpić w wyniku dostępu lub korzystania z tej witryny.

Hotel Florida Park nie gwarantuje dokładności materiałów zawartych na tej stronie. Ponadto Hotel Florida Park nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować komputer lub inną własność użytkownika w związku z korzystaniem lub dostępem do zdalnego pobierania jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej.

Prawo autorskie

Wszystkie materiały audiowizualne, zarejestrowane znaki towarowe lub jakiekolwiek elementy podlegające własności intelektualnej lub przemysłowej zawarte na tej stronie są własnością Hotel Florida Park lub mają wystarczające prawa do ich wykorzystania. Powielanie wyżej wymienionych materiałów jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, wypożyczanie, wypożyczanie, przesyłanie i nieautoryzowane rozpowszechnianie.

Prywatność

Hotel Florida Park informuje, że wszystkie dane osobowe otrzymane za pośrednictwem dowolnej formy na tej stronie internetowej będą traktowane z najwyższą poufnością zgodnie z polityką prywatności i bezpieczeństwa podmiotu, a także z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych. Dane te zostaną zawarte w pliku, który jest zarejestrowany w Rejestrze Generalnym Agencji Ochrony Danych. Głównym celem jego tworzenia, istnienia i utrzymania jest przetwarzanie danych osobowych w celu zarządzania rezerwacjami zakwaterowania dokonanymi za pośrednictwem tej strony internetowej lub wysyłania komunikatów promocyjnych. Odbiorcami informacji są wszystkie osoby przypisane, zarejestrowane, właściciele i współpracownicy wszystkich działów i podmiotów stowarzyszonych, w których podmiot jest zorganizowany, a także organy urzędowe, które zgodnie z prawem wymagają przekazania. Wysyłając formularz, nadawca wyraża zgodę na zautomatyzowane i dokumentacyjne przetwarzanie danych zawartych w naszej bazie danych. Informujemy, że możemy udostępniać niektóre z Twoich danych osobowych stronom trzecim i że mogą one kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z Twoim pobytem, na przykład w celu poznania Twojej satysfakcji lub uzyskania komentarzy na temat Twoich doświadczeń w hotelu. Masz prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, a także do informowania o wszelkich zmianach lub modyfikacjach, które mogą w nich wystąpić.

Aby skorzystać z tych praw i wszelkich wyjaśnień, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: marketing@hotelfloridapark.com