fbpx
Hotel Florida Park ****

Polityka prywatności

1. IDENTYFIKACJA

PERITUR S.A. zwany dalej HOTEL FLORIDA PARK, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i informuje go, że dane te będą traktowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) i ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD), dlatego podane są następujące informacje o leczeniu:

2. INFORMACJE I ZGODA

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik jest informowany i wyraża dobrowolną, świadomą, konkretną i jednoznaczną zgodę na dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL www.hotelfloridapark.com (zwana dalej „Strona internetowa„) są przetwarzane przez HOTEL FLORIDA PARK, a także dane pochodzące z nawigacji i wszelkie inne dane, które możesz przekazać w przyszłości HOTEL POLONIA WARSZAWA jasno i prosto.

3. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Dane wymagane w formularzach Witryny są zasadniczo obowiązkowe (o ile nie określono inaczej w wymaganym polu) w celu spełnienia ustalonych celów.
W związku z tym, jeśli nie są one dostarczane lub nie są dostarczane prawidłowo, nie można się do nich odnieść, bez uszczerbku dla faktu, że możesz swobodnie przeglądać zawartość Witryny.

4. W JAKIM CELU HOTEL FLORIDA PARK PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe podane za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane przez HOTEL FLORIDA PARK. zgodnie z następującymi celami:

 1. Dane podawane w celu dokonywania rezerwacji, zarówno za pośrednictwem Serwisu, jak i (call center, e-mail lub czat) dla rezerwacji indywidualnych lub grupowych i pokojowych:
  • Zarządzanie realizacją rezerwacji żądanych przez użytkownika
  • Przesłanie potwierdzenia lub dokumentacji dokonanej rezerwacji
  • W przypadku wyrażenia na to zgody, przesyłanie informacji handlowych przez HOTEL FLORIDA PARK.
  • Przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań użytkowników.
 1. Dane podane w celu zarejestrowania się jako zarejestrowany użytkownik HOTEL FLORIDA PARK:
  • Zarządzaj prośbą o rejestrację lub anulowanie w trybie wybranym przez użytkownika.
  • Sprawdź, czy użytkownik spełnia wymagania dotyczące rejestracji w wybranym trybie, gdy HOTEL FLORIDA PARK uzna to za wygodne.
  • Przetwarzanie i odpowiadanie na ewentualne żądania informacji składane przez użytkownika.
  • Wyszukaj promocje dopasowane do potrzeb wybranych przez użytkownika.
  • Do wysyłania spersonalizowanych informacji handlowych przez HOTEL FLORIDA PARK.
  • Przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań użytkowników.
 1. Dane podane za pośrednictwem formularza:
  • Zarządzaj prośbami o kontakt i informacjami o użytkowniku za pośrednictwem kanałów udostępnionych w tym celu na stronach internetowych HOTEL FLORIDA PARK.
  • Zarządzanie podniesioną petycją
  • Przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań użytkowników.
 1. Dane do publikacji w BLOGACH należących do HOTEL FLORIDA PARK:
  • Zarządzaj publikacją swoich komentarzy na stronie internetowej.
  • Zarządzanie subskrypcją i / lub pobieranie do newslettera bloga na żądanie użytkownika
  • Przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań użytkowników.
  • W przypadku, gdy jest to konieczne, kontroluj treść komentarzy użytkowników i, w stosownych przypadkach, eliminuj te, których treść nie jest zgodna z warunkami mającymi zastosowanie do tej Witryny, według uznania HOTEL FLORIDA PARK.
 1. Dane podane w celu zmiany i anulowania rezerwacji:
  • Zarządzaj wnioskami o modyfikację lub anulowanie rezerwacji żądanej przez użytkownika do HOTEL FLORIDA PARK.
  • Wyślij odpowiedź na zapytanie do HOTEL FLORIDA PARK.
  • Przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań użytkowników.
 1. Dane podane w celu wysyłki Newslettera:
  • Zarządzanie subskrypcją i / lub anulowaniem Newslettera, dokonaną za pośrednictwem kanału udostępnionego na stronie internetowej HOTEL FLORIDA PARK.
 1. Dane dostarczone do Programu Jakości:
  • Zarządzaj Programem Lojalnościowym i przetwarzaj wniosek o rejestrację, przypisz Ci numer członkowski, kody dostępu do Twojego prywatnego obszaru online oraz pozwól Ci gromadzić i wymieniać punkty
  • Dostosowania usług Programu Lojalnościowego do preferencji i gustów Właściciela, a także pomiaru stopnia jego zadowolenia z usług świadczonych w naszych hotelach. Cel ten może obejmować wysyłanie ankiet jakościowych oraz dostosowywanie i personalizowanie usług świadczonych przez HOTEL FLORIDA PARK.
  • Wysyłanie wiadomości związanych z Twoim kontem, w tym między innymi salda punktów, kategorii karty, powiadomień i wszelkich innych komunikatów, które informują Cię o statusie Twojego konta.
  • Wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub równoważnych środków na temat ofert i usług związanych z Programem, chyba że sprzeciwisz się wyżej wymienionemu traktowaniu.
 1. Dane podane w formularzach kontaktowych i na stronie internetowej:
  • Zarządzaj prośbami o kontakt i informacjami o użytkowniku za pośrednictwem kanałów udostępnionych w tym celu na stronach internetowych HOTEL FLORIDA PARK.
  • Zarządzanie podniesioną petycją
  • Przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań użytkowników.
 1. Dane podane w formularzu odzyskiwaniakoszyka:
  • Wysyłanie przypomnienia o niedokonanej rezerwacji przez użytkownika lub, w stosownych przypadkach, o wyszukiwaniach dokonanych przez użytkownika
  • Przeprowadzania analiz dotyczących korzystania z Serwisu oraz sprawdzania preferencji i zachowań użytkowników.

5. JAKIE DANE UŻYTKOWNIKA BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ HOTEL FLORIDA PARK?

HOTEL FLORIDA PARK będzie przetwarzać następujące kategorie danych użytkownika:

 1. Dane podawane w celu dokonywania rezerwacji, zarówno za pośrednictwem Serwisu, jak i (call center, e-mail lub czat) dla rezerwacji indywidualnych lub grupowych i pokojowych:
  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, narodowość.
  • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
  • Dane transakcyjne towarów i usług w HOTEL FLORIDA PARK: Produkty i usługi zakupione lub którymi się interesujesz.
  • Preferencje pozostań.
  • Dane ekonomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe.
  • Inne dane: dane dostarczone przez same zainteresowane strony na otwartych polach lub w ramach zaproszenia do składania wniosków
  • Dane nawigacyjne.
 1. Dane podane w celu zarejestrowania się jako zarejestrowany użytkownik HOTEL FLORIDA PARK:
  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres i obywatelstwo
  • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
  • Kody identyfikacyjne użytkownika i/lub właściciela lub klucze.
 1. Dane podane w formularzu odzyskiwania koszyka:
  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, narodowość.
  • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
  • Dane transakcji dotyczących towarów i usług
  • Inne dane: dane dostarczone przez samych zainteresowanych w otwartych polach formularzy udostępnianych na stronie internetowej lub w załączonych dokumentach.
  • Dane nawigacyjne.
 1. Dane do publikacji w BLOGACH należących do HOTEL FLORIDA PARK.
  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, narodowość.
  • Dane kontaktowe: kraj zamieszkania, adres e-mail.
  • Dane nawigacyjne.
 1. Dane podane w celu zmiany i anulowania rezerwacji:
  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, narodowość.
  • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
  • Dane transakcji dotyczących towarów i usług
  • Dane ekonomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe.
  • Inne dane: dane dostarczone przez samych zainteresowanych w otwartych polach formularzy udostępnianych na stronie internetowej lub w załączonych dokumentach.
  • Dane nawigacyjne.
 1. Dane podane w celu wysyłki Newslettera:
  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, narodowość.
  • Dane kontaktowe: kraj zamieszkania, adres e-mail.
  • Dane o cechach osobowych, języku.
 1. Dane podane w formularzach kontaktowych i na stronie:
  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, narodowość.
  • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
  • Dane transakcji dotyczących towarów i usług
  • Inne dane: dane dostarczone przez samych zainteresowanych w otwartych polach formularzy udostępnianych na stronie internetowej lub w załączonych dokumentach.
  • Dane nawigacyjne.
 1. Dane podane w formularzu odzyskiwaniakoszyka:
  • Dane kontaktowe: adres i e-mail.

W przypadku, gdy użytkownik poda dane osób trzecich, oświadcza, że posiada ich zgodę i zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w Polityce Prywatności, zwalniając HOTEL FLORIDA PARK z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Hotel Florida Park może jednak przeprowadzać okresowe weryfikacje w celu zweryfikowania tego faktu, przyjmując odpowiednie środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

6. JAKA JEST ZASADNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA?

Zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych będzie następująca:

 1. W celu dokonywania rezerwacji, zarówno za pośrednictwem Strony internetowej, jak i contact center (call center, e-mail lub czat) dla rezerwacji indywidualnych lub grupowych i pokojowych: wykonanie umowy między stronami. W celu wykonania analizy korzystania z Internetu, uzasadniony interes HOTEL FLORIDA PARK.
 2. Do zarządzania Rejestracja jako zarejestrowany użytkownik: w żądanej zgodzie oraz, w przypadkach weryfikacji przestrzegania warunków przez użytkownika, a także w celu przeprowadzenia analizy korzystania z sieci, uzasadniony interes HOTEL FLORIDA PARK. Jeśli jednak wycofasz swoją zgodę, nie wpłynie to na legalność wcześniej przeprowadzonych zabiegów.
 3. W przypadku formularza odzyskiwania koszyka: w zgodzie, która jest wymagana i którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Jeśli jednak wycofasz swoją zgodę, nie wpłynie to na legalność wcześniej przeprowadzonych zabiegów. W celu wykonania analizy korzystania z Internetu, uzasadniony interes HOTEL FLORIDA PARK.
 4. Do zarządzania i publikowania komentarzy lub publikacji przesłanych przez użytkowników w BLOGI należące do HOTEL FLORIDA PARK:w wyrażonej przez użytkownika zgodzie oraz, w przypadku wykonania analizy Serwisu, sprawdzić preferencje i zachowania użytkowników, a także kontrolować treść komentarzy, prawnie uzasadniony interes HOTEL POLONIA WARSZAWA. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie publikacji komentarzy, zostanie ona usunięta przez HOTEL FLORIDA PARK ze strony internetowej.
 5. W celu modyfikacji i / lub anulowania rezerwacji w ramach realizacji umowy między stronami. W celu wykonania analizy korzystania z Internetu, uzasadniony interes HOTEL FLORIDA PARK.
 6. W celu wysyłania Newslettera: w zgodzie wyrażonej przez użytkownika.
 7. Do wysyłania formularzy kontaktowych i strony internetowej: w zgodzie udzielonej przez użytkownika. W celu wykonania analizy korzystania z Internetu, uzasadniony interes HOTEL FLORIDA PARK.
 8. Do wysłania przypomnienia o odzyskaniu koszyka : przypomnienie: w zgodzie wyrażonej przez użytkownika. W celu wykonania analizy korzystania z Internetu, uzasadniony interes HOTEL FLORIDA PARK.

Zgody uzyskane w wyżej wymienionych celach są niezależne, więc użytkownik może odwołać tylko jedną z nich bez wpływu na pozostałe.

Aby odwołać tę zgodę, Użytkownik może skontaktować się z HOTEL FLORIDA PARK za pośrednictwem następujących kanałów: info@hotelfloridapark.com

7. JAKIM ODBIORCOM BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane użytkownika mogą być przekazywane:

 1. Dane podawane w celu dokonywania rezerwacji, zarówno za pośrednictwem Serwisu, jak i (call center, e-mail lub czat) dla rezerwacji indywidualnych lub grupowych i pokojowych:
  • Zintegrowane lub przestrzegane firmy, wszystkie zaangażowane w sektor hotelarski, będą musiały mieć dostęp do Twoich danych w celu prawidłowego świadczenia wybranych usług. W ten sam sposób Twoje dane zostaną przekazane tym podmiotom, które są właścicielami hoteli, aby znały warunki Twojego pobytu (cena, daty, usługi wliczone w cenę, …), wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 2. Dane podane w celu zarejestrowania się jako zarejestrowany użytkownik HOTEL FLORIDA PARK:
  • Spółki grupy, do której należy HOTEL FLORIDA PARK, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i / lub do celów wskazanych powyżej.
 3. Dane podane w formularzu odzyskiwania koszyka:
  • Spółki grupy, do której należy HOTEL FLORIDA PARK, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i / lub do celów wskazanych powyżej.
 4. Dane do publikacji w BLOGACH należących do HOTEL FLORIDA PARK:
  • Dane podane przez użytkownika zostaną opublikowane w Serwisie, dzięki czemu będą dostępne dla każdego użytkownika, który uzyska do niego dostęp.
 5. Dane podane w celu zmiany i anulowania rezerwacji :
  • Firmy zintegrowane lub należące do sektora hotelarskiego będą musiały mieć dostęp do Twoich danych w celu prawidłowego świadczenia wybranych usług. W ten sam sposób Twoje dane zostaną przekazane tym podmiotom, które są właścicielami hoteli, aby znały warunki Twojego pobytu wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 6. Dane podane w celu wysyłki Newslettera, nie będą przekazywane firmom trzecim.
 7. Dane podane w formularzach kontaktowych i na stronie internetowej:
  • Spółki grupy, do której należy HOTEL FLORIDA PARK, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i / lub do celów wskazanych powyżej.
 8. Dane podane w formularzu odzyskiwania koszyka: odzyskiwanie koszyka:
  • Spółki grupy, do której należy HOTEL FLORIDA PARK, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i / lub do celów wskazanych powyżej.

Ponadto dane mogą być dostępne dla dostawców HOTEL FLORIDA PARK, taki dostęp jest niezbędny do odpowiedniego wypełnienia zobowiązań prawnych i / lub celów wskazanych powyżej. Dostawcy ci nie będą przetwarzać Twoich danych do własnych celów, o których HOTEL FLORIDA PARK NIE POINFORMOWAŁ WCZEŚNIEJ

8. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Informujemy, że Twoje dane NIE będą przekazywane do państw trzecich

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. Dane dostarczone dla dokonywanie rezerwacji, zarówno za pośrednictwem Serwisu, jak i contact center (call center, email lub chat) dla rezerwacji indywidualnych lub grupowych i pokojowych: będą przechowywane w czasie trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu w okresie przedawnienia czynności prawnych, które mogą z niego wyniknąć.
 2. Dane podane w celu rejestracji jako zarejestrowany użytkownik w HOTEL FLORIDA PARK: o ile użytkownik nie odwoła udzielonej zgody. Jeśli jednak wycofasz swoją zgodę, nie wpłynie to na legalność wcześniej przeprowadzonych zabiegów.
 3. Dane podane za pośrednictwem formularza odzyskiwania koszyka: przez okres niezbędny do zarządzania złożonym żądaniem.
 4. Dane do publikacji w BLOGACH należących do HOTEL FLORIDA PARK. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik nie odwoła udzielonej zgody.
 5. Dane podane w celu modyfikacji i anulowania rezerwacji : będą przechowywane w trakcie trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu w okresie przedawnienia działań prawnych, które mogą z niego wyniknąć.
 6. Dane podane w celu wysyłki Newslettera: będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik nie cofnie udzielonej w tym celu zgody.
 7. Dane podane w formularzach kontaktowych i na stronie internetowej: będą przechowywane przez okres niezbędny do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia czynności prawnych wynikających z wyżej wymienionego żądania.
 8. Dane podane w formularzu zwrotu koszyka: odzyskiwanie koszyka: będzie przechowywane 15 dni po porzuceniu rezerwacji.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik:

 • Gwarantujesz, że masz ukończone osiemnaście (18) lat i że dane, które przekazujesz Hotel florida Park są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich przekazanych danych i będzie dbał o to, aby dostarczone informacje były wygodnie aktualizowane w taki sposób, aby odpowiadały jego rzeczywistej sytuacji.
 • Gwarantujesz, że poinformowałeś osoby trzecie, o których przekazujesz swoje dane, jeśli to zrobisz, o aspektach zawartych w niniejszym dokumencie. Podobnie, gwarantujesz, że uzyskałeś upoważnienie do przekazania swoich danych Hotel florida Park we wskazanych celach.
 • Ponosi odpowiedzialność za fałszywe lub niedokładne informacje podane za pośrednictwem Witryny oraz za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wyrządza to HOTEL FLORIDA PARK lub osobom trzecim

11. WYKONYWANIE PRAW

Użytkownik może wysłać list do HOTEL FLORIDA PARK, na adres wskazany w nagłówku niniejszej Polityki, lub pocztą elektroniczną na adres info@hotelfloridapark.com, załączając kserokopię dokumentu tożsamości, w dowolnym momencie i bezpłatnie, na adres:

Aby pobrać dokument dotyczący wykonywania praw, kliknij tutaj

 • Cofnąć udzielone zgody.
 • Uzyskaj potwierdzenie, czy HOTEL FLORIDA PARK przetwarza dane osobowe, które dotyczą użytkownika, czy nie.
 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
 • Popraw nieprawidłowe lub niekompletne dane.
 • Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych, gdy z jakiegokolwiek powodu dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały pozyskane.
 • Uzyskaj od HOTEL FLORIDA PARK ograniczenie przetwarzania danych, gdy spełniony jest którykolwiek z warunków przewidzianych w przepisach o ochronie danych.
 • Żądania przeniesienia danych podanych przez Użytkownika w przypadkach przewidzianych w regulaminie.
 • Należy skontaktować się z HOTEL FLORIDA PARK pod następującym adresem: info@hotelfloridapark.com
 • Złóż roszczenie dotyczące ochrony swoich danych osobowych do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych pod adresem Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madryt www.aepd.es., gdy zainteresowana strona uzna, że HOTEL FLORIDA PARK naruszył prawa, które są uznane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

12. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

HOTEL POLONIA WARSZAWA będzie traktować dane użytkownika przez cały czas w sposób absolutnie poufny i zachowując obowiązkowy obowiązek zachowania tajemnicy w odniesieniu do nich, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, przyjmując w tym celu niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa swoich danych i uniknięcia ich zmiany, utraty, nieuprawnione przetwarzanie lub dostęp, z uwzględnieniem stanu technologii, charakteru przechowywanych danych i ryzyka, na jakie są one narażone.