fbpx

Polityka Cookies

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI), w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólną ochroną danych (RODO) i ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia, ochrony danych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), obowiązkowe jest uzyskanie wyraźnej zgody użytkownika wszystkich stron internetowych, które używają zbędnych plików cookie, zanim przejdzie przez nie.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie i inne podobne technologie, takie jak lokalne obiekty udostępnione, pliki cookie flash lub piksele, są narzędziami używanymi przez serwery internetowe do przechowywania i pobierania informacji o odwiedzających, a także do oferowania prawidłowego funkcjonowania witryny.

Dzięki tym urządzeniom serwer WWW może zapamiętać niektóre dane dotyczące użytkownika, takie jak jego preferencje dotyczące przeglądania stron tego serwera, nazwa i hasło, produkty, które go najbardziej interesują itp.

PLIKI COOKIES, KTÓRYCH DOTYCZĄ PRZEPISY I PLIKI COOKIE WYŁĄCZONE

Zgodnie z dyrektywą UE pliki cookie, które wymagają świadomej zgody użytkownika, to analityczne pliki cookie oraz reklamowe i afiliacyjne pliki cookie, z wyjątkiem plików o charakterze technicznym i niezbędnych do działania strony internetowej lub świadczenia usług wyraźnie żądanych przez użytkownika.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE

ZGODNIE Z CELEM

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie: to te, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji oraz korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją.

Analityczne pliki cookie: to te, które pozwalają osobie odpowiedzialnej za nie monitorować i analizować zachowanie użytkowników stron internetowych, do których są połączone. Informacje gromadzone za pomocą tego typu plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platformy oraz do tworzenia profili nawigacyjnych użytkowników tych witryn, aplikacji i platform, w celu wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych użytkowania dokonanych przez użytkowników usługi.

Reklamowe pliki cookie: Są to te, które umożliwiają zarządzanie w możliwie najbardziej efektywny sposób powierzchniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczy żądaną usługę, w oparciu o kryteria takie jak edytowana treść lub częstotliwość, z jaką wyświetlane są reklamy.

Behawioralne reklamowe pliki cookie: Zbierają informacje o preferencjach i osobistych wyborach użytkownika (retargeting), aby umożliwić zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, przestrzeniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczy żądaną usługę.

Społecznościowe pliki cookie: Są ustawiane przez platformy mediów społecznościowych w Usługach, aby umożliwić udostępnianie treści znajomym i sieciom. Platformy mediów społecznościowych mają możliwość śledzenia Twojej aktywności online poza Usługami. Może to mieć wpływ na zawartość i wiadomości wyświetlane w innych odwiedzanych usługach.

Partnerskie pliki cookie: umożliwiają śledzenie wizyt z innych stron internetowych, z którymi strona internetowa zawiera umowę afiliacyjną (firmy stowarzyszone).

Pliki cookie bezpieczeństwa: przechowują zaszyfrowane informacje, aby zapobiec narażeniu przechowywanych w nich danych na złośliwe ataki stron trzecich.

ZGODNIE Z OBIEKTEM

Własne pliki cookies: to te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora i z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich: to takie, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pośrednictwem plików cookies.

ZGODNIE Z OKRESEM PRZECHOWYWANIA

Sesyjne pliki cookie: to rodzaj plików cookie przeznaczonych do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.

Trwałe pliki cookie: są rodzajem plików cookie, w których dane są nadal przechowywane w urządzeniu końcowym i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres określony przez osobę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PERITUR S.A. jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Zainteresowanej Strony i informuje, że dane te będą traktowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z czym otrzymują Państwo następujące informacje dotyczące przetwarzania:

Cele leczenia: określone w sekcji plików cookie używanych na tej stronie internetowej.

Uzasadnienie przetwarzania: z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do przeglądania stron internetowych, za zgodą zainteresowanej strony (art. 6 ust. 1 RODO).

Kryteria ochrony danych: określone w sekcji dotyczącej plików cookie używanych w Internecie.

Przekazywanie danych: dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem plików cookie należących do stron trzecich lub zobowiązań prawnych.

Prawa pomagające zainteresowanej stronie:
  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  • Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usuwania danych oraz ograniczenie lub sprzeciw wobec ich przetwarzania.
  • Prawo do złożenia wniosku do organu kontrolnego (www.aepd.es), jeśli uważasz, że leczenie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Dane kontaktowe do realizacji przysługujących Państwu praw:

PERITUR S.A.. Avda. Del Mar, 17 – 08398 Santa Susanna (Barcelona)

Techniki i funkcjonalne
Własność Ciasteczko Cel Termin
hotelfloridapark.com BOOKING_VALUE S Plik cookie niezbędny do korzystania z opcji i usług strony internetowej w ciągu 7 dni
hotelfloridapark.com mirai_mcc_ha_au Plik cookie niezbędny do korzystania z opcji i usług strony internetowej w ciągu 3 miesięcy
mirai.com mirai_mcc_ha_au Plik cookie niezbędny do korzystania z opcji i usług strony internetowej w ciągu 3 miesięcy
reservation.mirai.com org.springframewo rk.web.servlet.i18n . CookieLocaleRes olver. USTAWIEŃ REGIONALNYCH Plik cookie niezbędny do korzystania z opcji i usług strony internetowej Sesja
Analityczny
Własność Ciasteczko Cel Termin
hotelfloridapark.com _Ga Identyfikator używany do identyfikacji użytkowników za 2 lata
PLIKI COOKIE STRON TRZECICH
Z tego panelu można skonfigurować pliki cookie, które strona internetowa może zainstalować w przeglądarce, z wyjątkiem technicznych lub funkcjonalnych plików cookie, które są niezbędne do nawigacji i korzystania z różnych opcji lub oferowanych usług.
Redaktor Polityka prywatności
Analityka Google https://privacy.google.com/take-control.html
JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE PRZEGLĄDARKI
Usuń pliki cookie z urządzenia Pliki cookie, które już znajdują się na urządzeniu, można usunąć, czyszcząc historię przeglądarki, usuwając w ten sposób pliki cookie ze wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Jednak niektóre zapisane informacje (np. dane logowania lub preferencje witryny) mogą również zostać utracone.
Zarządzanie plikami cookie specyficznymi dla witryny Aby mieć bardziej precyzyjną kontrolę nad plikami cookie specyficznymi dla witryny, użytkownicy mogą dostosować swoje ustawienia prywatności i plików cookie w przeglądarce.
Blokuj pliki cookie Chociaż większość nowoczesnych przeglądarek można skonfigurować tak, aby zapobiec instalowaniu plików cookie na urządzeniach, może to wymagać ręcznego dostosowania niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzana jest witryna lub strona. Ponadto niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (na przykład logowanie do profilu).
JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIE Z PRZEGLĄDARKI
CHROM http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
BRZEG https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
INTERNET EXPLORER https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
PRZEGLĄDARKA FIREFOX https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
SAFARI https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
DZIAŁA https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData