fbpx
Hotel Florida Park ****

Privacybeleid

1. IDENTIFICATIE

PERITUR S.A. hierna HOTEL FLORIDA PARK, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker en informeert u dat deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), zodat u de volgende behandelingsinformatie krijgt:

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit privacybeleid te accepteren, wordt de gebruiker geïnformeerd en geeft hij zijn vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de persoonlijke gegevens die worden verstrekt via de website die zich op de URL bevindt www.hotelfloridapark.com (hierna de “Website“) worden verwerkt door HOTEL FLORIDA PARK, evenals de gegevens die zijn afgeleid van uw navigatie en die andere gegevens die u in de toekomst aan HOTEL FLORIDA PARK op een duidelijke en eenvoudige manier.

3. VERPLICHTING OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN

De gegevens die worden gevraagd in de vormen van de Website zijn over het algemeen verplicht (tenzij anders vermeld in het vereiste veld) om te voldoen aan de vastgestelde doeleinden.
Daarom, als ze niet of niet correct worden verstrekt, kunnen ze niet worden bijgewoond, onverminderd het feit dat u de inhoud van de Website vrij kunt bekijken.

4. MET WELK DOEL VERWERKT HOTEL FLORIDA PARK DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER?

De persoonlijke gegevens die via de Website worden verstrekt, worden verwerkt door het HOTEL FLORIDA PARK. volgens de volgende doeleinden:

 1. Gegevens verstrekt voor de realisatie van reserveringen, zowel via de Website als (callcenter, e-mail of chat) voor individuele of groepsreserveringen en kamers:
  • Beheer de realisatie van de door de gebruiker gevraagde reserveringen
  • Het verzenden van de bevestiging of documentatie van de gemaakte reservering
  • In het geval van het geven van toestemming hiervoor, het verzenden van commerciële communicatie door HOTEL FLORIDA PARK.
  • Analyses uitvoeren op het gebruik van de Website en de voorkeuren en het gedrag van gebruikers controleren.
 1. Gegevens die worden verstrekt om u te registreren als geregistreerde gebruiker in HOTEL FLORIDA PARK:
  • Beheer uw verzoek tot registratie of annulering binnen de door de gebruiker gekozen modaliteit.
  • Controleer of de gebruiker voldoet aan de vereisten om zich te registreren binnen de geselecteerde modaliteit, wanneer HOTEL FLORIDA PARK dit handig acht.
  • Verwerking en reactie op mogelijke verzoeken om informatie van de gebruiker.
  • Zoek naar promoties die passen bij de behoeften die de gebruiker selecteert.
  • Voor het verzenden van gepersonaliseerde commerciële communicatie door HOTEL FLORIDA PARK.
  • Analyses uitvoeren op het gebruik van de Website en de voorkeuren en het gedrag van gebruikers controleren.
 1. Gegevens die via het formulier worden verstrekt:
  • Beheer contactverzoeken en gebruikersinformatie via de kanalen die voor dit doel worden aangeboden op de websites van HOTEL FLORIDA PARK.
  • Beheer van het ingediende verzoek
  • Analyses uitvoeren op het gebruik van de Website en de voorkeuren en het gedrag van gebruikers controleren.
 1. Gegevens verstrekt voor publicaties in de BLOGs die eigendom zijn van HOTEL FLORIDA PARK:
  • Beheer de publicatie van uw opmerkingen op de Website.
  • Beheer het abonnement en / of afmelden voor de blognieuwsbrief op verzoek van de gebruiker
  • Analyses uitvoeren op het gebruik van de Website en de voorkeuren en het gedrag van gebruikers controleren.
  • In het geval dat dit nodig is, voert u een controle uit over de inhoud van de opmerkingen van de gebruikers en, waar van toepassing, elimineert u degenen waarvan de inhoud zich niet aanpast aan de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website naar goeddunken van HOTEL FLORIDA PARK.
 1. Gegevens verstrekt voor het wijzigen en annuleren van reserveringen:
  • Beheer verzoeken tot wijziging of annulering van uw reservering aangevraagd door de gebruiker aan HOTEL FLORIDA PARK.
  • Stuur het antwoord op het verzoek naar HOTEL FLORIDA PARK.
  • Analyses uitvoeren op het gebruik van de Website en de voorkeuren en het gedrag van gebruikers controleren.
 1. Gegevens die worden verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief:
  • Het beheren van de inschrijving en / of annulering van de nieuwsbrief, gemaakt via het kanaal dat wordt aangeboden op de website van HOTEL FLORIDA PARK.
 1. Gegevens verstrekt voor het kwaliteitsprogramma:
  • Beheer het loyaliteitsprogramma en verwerk uw aanvraag voor opname, wijs uw lidnummer, toegangscodes toe aan uw privé online gebied en laat u uw punten verzamelen en inwisselen
  • De diensten van het loyaliteitsprogramma aan te passen aan de voorkeuren en smaken van de eigenaar, en hun mate van tevredenheid met de service die in onze hotels wordt geleverd, te meten. Dit doel kan het verzenden van kwaliteitsenquêtes en de aanpassing en personalisatie van de diensten van HOTEL FLORIDA PARK omvatten.
  • Het verzenden van communicatie met betrekking tot uw account, inclusief, maar niet beperkt tot, puntensaldo, kaartcategorie, meldingen en alle andere die u op de hoogte houden van uw accountstatus.
  • Het verzenden van gepersonaliseerde commerciële communicatie via e-mail of gelijkwaardige middelen, over aanbiedingen en diensten met betrekking tot het Programma, tenzij u bezwaar maakt tegen de bovengenoemde behandeling.
 1. Gegevens verstrekt in de contactformulieren en website:
  • Beheer contactverzoeken en gebruikersinformatie via de kanalen die voor dit doel worden aangeboden op de websites van HOTEL FLORIDA PARK.
  • Beheer van het ingediende verzoek
  • Analyses uitvoeren op het gebruik van de Website en de voorkeuren en het gedrag van gebruikers controleren.
 1. Gegevens verstrekt in hetwinkelwagenherstelformulier:
  • Het verzenden van de herinnering van de reservering die niet door de gebruiker is voltooid of, in voorkomend geval, van de zoekopdrachten die door de gebruiker zijn uitgevoerd
  • Analyses uitvoeren op het gebruik van de Website en de voorkeuren en het gedrag van gebruikers controleren.

5. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS VERWERKT HOTEL FLORIDA PARK?

HOTEL FLORIDA PARK verwerkt de volgende categorieën gebruikersgegevens:

 1. Gegevens verstrekt voor de realisatie van reserveringen, zowel via de Website als (callcenter, e-mail of chat) voor individuele of groepsreserveringen en kamers:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, nationaliteit.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Transactiegegevens van goederen en diensten in HOTEL FLORIDA PARK: Producten en diensten die u hebt gekocht of waarin u interesse toont.
  • Voorkeuren behouden.
  • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.
  • Overige gegevens: gegevens die door de belanghebbenden zelf in de open velden of via de oproep worden verstrekt
  • Navigatiegegevens.
 1. Gegevens die worden verstrekt om u te registreren als geregistreerde gebruiker in HOTEL FLORIDA PARK:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres en nationaliteit
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Identificatiecodes of sleutels van gebruikers en/of eigenaars.
 1. Gegevens verstrekt via het winkelwagenherstelformulier:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Transactiegegevens voor goederen en diensten
  • Overige gegevens: gegevens die door de geïnteresseerden zelf worden verstrekt in de open velden van de formulieren op de Website of in de bijgevoegde documenten.
  • Navigatiegegevens.
 1. Gegevens verstrekt voor publicaties in de BLOGS van HOTEL FLORIDA PARK.
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit.
  • Contactgegevens: land van verblijf, e-mailadres.
  • Navigatiegegevens.
 1. Gegevens verstrekt voor het wijzigen en annuleren van reserveringen:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Transactiegegevens voor goederen en diensten
  • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.
  • Overige gegevens: gegevens die door de geïnteresseerden zelf worden verstrekt in de open velden van de formulieren op de Website of in de bijgevoegde documenten.
  • Navigatiegegevens.
 1. Gegevens die worden verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit.
  • Contactgegevens: land van verblijf, e-mailadres.
  • Gegevens van persoonlijke kenmerken taal.
 1. Gegevens verstrekt in de contactformulieren en pagina:
  • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit.
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
  • Transactiegegevens voor goederen en diensten
  • Overige gegevens: gegevens die door de geïnteresseerden zelf worden verstrekt in de open velden van de formulieren op de Website of in de bijgevoegde documenten.
  • Navigatiegegevens.
 1. Gegevens verstrekt in hetwinkelwagenherstelformulier:
  • Contactgegevens: adres en e-mailadres.

In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij de toestemming van deze te hebben en verbindt hij zich ertoe de informatie in het privacybeleid over te dragen, waardoor HOTEL FLORIDA PARK wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in dit verband. HOTEL FLORIDA PARK kan echter periodieke verificaties uitvoeren om dit feit te verifiëren, waarbij de bijbehorende due diligence-maatregelen worden genomen, in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

6. WAT IS DE RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS?

De legitimiteit van de verwerking van uw persoonsgegevens is de volgende:

 1. Voor het maken van reserveringen, zowel via de Website als via het contactcenter (callcenter, e-mail of chat) voor individuele reserveringen of groepen en kamers: de uitvoering van het contract tussen de partijen. Voor het uitvoeren van analyses over het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL FLORIDA PARK.
 2. Voor het beheer van de registreer als geregistreerde gebruiker: in de gevraagde toestemming en, in het geval van verificatie van de naleving van de voorwaarden door de gebruiker, evenals voor de uitvoering van analyses over het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL IN FLORIDA PARK. In het geval van intrekking van uw toestemming heeft dit echter geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen.
 3. Voor het winkelwagenherstelformulier: in de toestemming die wordt gevraagd en die u op elk moment kunt intrekken. In het geval van intrekking van uw toestemming heeft dit echter geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen. Voor het uitvoeren van analyses over het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL FLORIDA PARK.
 4. Voor het beheer en de publicatie van opmerkingen of publicaties die door gebruikers in de BLOGs eigendom van HOTEL FLORIDA PARK: in de toestemming gegeven door de gebruiker en, in het geval van uitvoering van analyse van de Website, controleer de voorkeuren en het gedrag van de gebruikers, evenals het uitvoeren van een controle van de inhoud van de opmerkingen, legitiem belang van HOTEL FLORIDA PARK. In het geval van het intrekken van uw toestemming voor de behandeling van de publicatie van de opmerkingen, zal deze door HOTEL FLORIDA PARK van de Website worden verwijderd.
 5. Voor de wijziging en/of annulering van uw reservering in de uitvoering van het contract tussen de partijen. Voor het uitvoeren van analyses over het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL FLORIDA PARK.
 6. Voor het verzenden van de nieuwsbrief: in de toestemming van de gebruiker.
 7. Voor het verzenden van contactformulieren en website: in de toestemming van de gebruiker. Voor het uitvoeren van analyses over het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL FLORIDA PARK.
 8. Voor het verzenden van de winkelwagenherstelherinnering: herinnering: in de toestemming van de gebruiker. Voor het uitvoeren van analyses over het gebruik van de website, het legitieme belang van HOTEL FLORIDA PARK.

De toestemmingen die voor de bovengenoemde doeleinden zijn verkregen, zijn onafhankelijk, zodat de gebruiker slechts één van hen kan intrekken zonder de andere te beïnvloeden.

Om deze toestemming in te trekken, kan de gebruiker contact opnemen met het HOTEL FLORIDA PARK via de volgende kanalen: info@hotelfloridapark.com

7. MET WELKE ONTVANGERS WORDEN DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER GEDEELD?

De gegevens van de gebruiker kunnen worden meegedeeld aan:

 1. Gegevens verstrekt voor de realisatie van reserveringen, zowel via de Website als (callcenter, e-mail of chat) voor individuele of groepsreserveringen en kamers:
  • Geïntegreerde of gelieerde bedrijven, allemaal gewijd aan de hotelsector, moeten toegang hebben tot uw gegevens voor de juiste levering van de geselecteerde diensten. Op dezelfde manier worden uw gegevens meegedeeld aan de entiteiten die eigenaar zijn van de hotels, zodat zij de voorwaarden van uw verblijf kennen (prijs, data, diensten inbegrepen, …), met als enig doel de diensten correct te kunnen leveren.
 2. Gegevens die worden verstrekt om u te registreren als geregistreerde gebruiker in het HOTEL FLORIDA PARK:
  • Bedrijven van de groep waartoe HOTEL FLORIDA PARK behoort, alleen voor interne administratieve doeleinden en / of voor de hierboven aangegeven doeleinden.
 3. Gegevens verstrekt via het winkelwagenherstelformulier:
  • Bedrijven van de groep waartoe HOTEL FLORIDA PARK behoort, alleen voor interne administratieve doeleinden en / of voor de hierboven aangegeven doeleinden.
 4. Gegevens verstrekt voor publicaties in BLOGs die eigendom zijn van HOTEL FLORIDA PARK:
  • De door de gebruiker verstrekte gegevens worden op de Website gepubliceerd, zodat ze toegankelijk zijn voor elke gebruiker die er toegang toe heeft.
 5. Gegevens verstrekt voor het wijzigen en annuleren van reserveringen :
  • Bedrijven die geïntegreerd zijn in of aangesloten zijn bij de hotelsector, moeten toegang hebben tot uw gegevens voor de juiste levering van de geselecteerde diensten. Op dezelfde manier worden uw gegevens doorgegeven aan de entiteiten die eigenaar zijn van de hotels, zodat zij de voorwaarden van uw verblijf kennen met als enige doel de diensten correct te kunnen leveren.
 6. Gegevens die worden verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief, worden niet gecommuniceerd met derden.
 7. Gegevens verstrekt in contactformulieren en website:
  • Bedrijven van de groep waartoe HOTEL FLORIDA PARK behoort, alleen voor interne administratieve doeleinden en / of voor de hierboven aangegeven doeleinden.
 8. Gegevens verstrekt in het winkelwagenherstelformulier: winkelwagenherstel:
  • Bedrijven van de groep waartoe HOTEL FLORIDA PARK behoort, alleen voor interne administratieve doeleinden en / of voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Bovendien kunnen de gegevens toegankelijk zijn voor leveranciers van het HOTEL FLORIDA PARK, waarbij dergelijke toegang noodzakelijk is voor de adequate naleving van de wettelijke verplichtingen en / of de hierboven aangegeven doeleinden. Deze leveranciers zullen uw gegevens niet verwerken voor hun eigen doeleinden die niet eerder door het HOTEL FLORIDA PARK zijn geïnformeerd

8. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij informeren u dat uw gegevens NIET worden doorgegeven aan derde landen

9. BEWARING VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden bewaard voor de volgende periodes:

 1. Gegevens verstrekt voor de het maken van reserveringen, zowel via de Website als het contactcenter (callcenter, e-mail of chat) voor individuele of groepsreserveringen en kamers: zal worden bewaard tijdens de contractuele relatie en, zodra deze voorbij is, tijdens de verjaringstermijn van de juridische acties die daaruit kunnen voortvloeien.
 2. Gegevens die worden verstrekt om zich te registreren als geregistreerde gebruiker in HOTEL FLORIDA PARK: zolang de gebruiker de gegeven toestemming niet intrekt. In het geval van intrekking van uw toestemming heeft dit echter geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen.
 3. Gegevens verstrekt via het winkelwagenherstelformulier: gedurende de periode die nodig is voor het beheer van uw ingediende verzoek.
 4. Gegevens verstrekt voor publicaties in de BLOGS die eigendom zijn van het HOTEL FLORIDA PARK. De gegevens worden bewaard zolang de gebruiker de verleende toestemming niet intrekt.
 5. Gegevens die worden verstrekt voor de wijziging en annulering van reserveringen : ze worden bewaard tijdens de contractuele relatie en, zodra deze voorbij is, tijdens de verjaringstermijn van de juridische acties die daaruit kunnen voortvloeien.
 6. Gegevens die worden verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief: worden bewaard zolang de gebruiker de voor dit doel gegeven toestemming niet intrekt.
 7. Gegevens verstrekt in contactformulieren en website: worden bewaard gedurende de periode die nodig is om uw verzoek te verwerken en erop te reageren en, zodra het is voltooid, tijdens de verjaringstermijn van de juridische acties die voortvloeien uit het bovengenoemde verzoek.
 8. Gegevens die worden verstrekt in het formulier voor het herstellen van de winkelwagen: winkelwagenherstel : worden 15 dagen na het verlaten van de reservering bewaard.

10. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.

De gebruiker:

 • U garandeert dat u ouder bent dan achttien (18) jaar en dat de gegevens die u aan HOTEL FLORIDA PARK verstrekt waar, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn. Voor deze doeleinden is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gecommuniceerde gegevens en zal hij de verstrekte informatie op passende wijze up-to-date houden, op een zodanige manier dat deze reageert op hun werkelijke situatie.
 • Zij garandeert dat zij de derden aan wie zij haar gegevens verstrekt, zo ja, op de hoogte heeft gebracht van de aspecten in dit document. Evenzo garandeert het dat het uw toestemming heeft verkregen om uw gegevens aan HOTEL FLORIDA PARK te verstrekken voor de aangegeven doeleinden.
 • U bent verantwoordelijk voor de valse of onjuiste informatie die u via de Website verstrekt en voor de schade, direct of indirect, die dit veroorzaakt aan HOTEL FLORIDA PARK of aan derden

11. UITOEFENING VAN RECHTEN

De gebruiker kan te allen tijde en kosteloos een brief sturen naar HOTEL FLORIDA PARK, naar het adres dat wordt vermeld in de koptekst van dit beleid, of door middel van een e-mail naar het info@hotelfloridapark.com adres, met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs, om:

Om het document van uitoefening van rechten te downloaden klik hierí

 • Trek de verleende toestemmingen in.
 • Bevestiging te krijgen over het feit of het HOTEL FLORIDA PARK persoonlijke gegevens over de gebruiker verwerkt of niet.
 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Corrigeer onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer, om welke reden dan ook, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Verkrijg van HOTEL FLORIDA PARK de beperking van de verwerking van de gegevens wanneer aan een van de voorwaarden van de voorschriften inzake gegevensbescherming is voldaan.
 • De overdraagbaarheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens te vragen in de gevallen waarin de regelgeving voorziet.
 • Neem contact op met hotel Florida Park via het volgende adres: info@hotelfloridapark.com
 • Dien een claim in met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming op het adres Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid www.aepd.es., wanneer de belanghebbende van mening is dat HOTEL FLORIDA PARK de rechten heeft geschonden die worden erkend door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

12. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

HOTEL FLORIDA PARK zal de gegevens van de gebruiker te allen tijde op een absoluut vertrouwelijke manier behandelen en de verplichte geheimhoudingsplicht jegens hen respecteren, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, en voor dit doel de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van hun gegevens te garanderen en hun wijziging, verlies te voorkomen, ongeoorloofde verwerking of toegang, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld.