fbpx
Hotel Florida Park ****

Cookiebeleid

INFORMATIE OVER COOKIES

In overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), met betrekking tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, algemene gegevensbescherming (AVG) en organieke wet 3/2018 van 5 december, van gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), is het verplicht om de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor alle webpagina’s die vervangbare cookies gebruiken, voordat hij ze doorbladert.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies en andere soortgelijke technologieën zoals lokaal gedeelde objecten, flashcookies of pixels, zijn hulpmiddelen die door webservers worden gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen, evenals om een correcte werking van de site te bieden.

Door deze apparaten te gebruiken, mag de webserver bepaalde gegevens over de gebruiker onthouden, zoals hun voorkeuren voor het bekijken van de pagina’s van die server, naam en wachtwoord, producten die hen het meest interesseren, enz.

COOKIES DIE ONDER DE REGELGEVING VALLEN EN UITGEZONDERDE COOKIES

Volgens de EU-richtlijn zijn de cookies die geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereisen analytische cookies en advertentie- en affiliatiecookies, met uitzondering van cookies van technische aard en cookies die nodig zijn voor de werking van de website of de levering van diensten die uitdrukkelijk door de gebruiker zijn aangevraagd.

SOORTEN COOKIES

VOLGENS HET DOEL

Technische en functionele cookies: zijn cookies die de gebruiker in staat stellen om door een webpagina, platform of applicatie te navigeren en het gebruik van de verschillende opties of diensten die daarin bestaan.

Analytische cookies: zijn cookies die de persoon die ervoor verantwoordelijk is in staat stellen om het gedrag van gebruikers van de websites waaraan ze zijn gekoppeld te volgen en te analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, applicatie of platform te meten en om navigatieprofielen van de gebruikers van genoemde sites, applicaties en platforms te maken, om verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gebruiksgegevens door de gebruikers van de service.

Advertentiecookies: zijn die welke het mogelijk maken om op de meest efficiënte manier de advertentieruimtes te beheren die, in voorkomend geval, de uitgever heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit hij de gevraagde dienst aanbiedt op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarin de advertenties worden weergegeven.

Cookies voor gedragsadvertenties: informatie te verzamelen over de voorkeuren en persoonlijke keuzes van de gebruiker (retargeting) om het beheer, op de meest efficiënte manier mogelijk, mogelijk te maken van de advertentieruimtes die, indien van toepassing, de uitgever heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit hij de gevraagde dienst levert.

Sociale cookies: deze worden door de sociale mediaplatforms op de diensten geplaatst om u in staat te stellen inhoud te delen met uw vrienden en netwerken. Sociale mediaplatforms hebben de mogelijkheid om uw online activiteiten buiten de Services te volgen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere services die u bezoekt.

Affiliate cookies: hiermee kunt u bezoeken van andere websites volgen, waarmee de website een affiliatiecontract sluit (gelieerde bedrijven).

Beveiligingscookies: ze slaan gecodeerde informatie op om te voorkomen dat de gegevens die erin zijn opgeslagen, kwetsbaar zijn voor kwaadaardige aanvallen van derden.

VOLGENS DE WONING

Eigen cookies: zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.

Cookies van derden: zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via cookies verkregen gegevens verwerkt.

VOLGENS DE BEWAARTERMIJN

Sessiecookies: dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt.

Permanente cookies: het zijn een soort cookies waarin de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die is gedefinieerd door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, en die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

PERITUR S.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Belanghebbende en informeert u dat deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG), zodat u de volgende behandelingsinformatie krijgt:

Doeleinden van de behandeling: zoals gespecificeerd in het gedeelte van cookies dat op deze website wordt gebruikt.

Legitimatie van de behandeling: behalve in de gevallen waarin het noodzakelijk is om op internet te surfen, met toestemming van de belanghebbende (art. 6.1 AVG).

Criteria voor het bewaren van gegevens: zoals gespecificeerd in het gedeelte over cookies die op de website worden gebruikt.

Mededeling van de gegevens: de gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve in cookies die eigendom zijn van derden of door wettelijke verplichtingen.

Rechten die de belanghebbende bijstaan:
  • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en beperking of verzet tegen de behandeling ervan.
  • Recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (www.aepd.es) indien deze van mening is dat de behandeling niet voldoet aan de geldende regelgeving.
Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

PERITUR S.A. Avda. Del Mar, 17 – 08398 Santa Susanna (Barcelona)

Technisch en functioneel
Eigenschap Koekje Doel Term
hotelfloridapark.com BOOKING_VALUE S Cookie noodzakelijk voor het gebruik van de mogelijkheden en diensten van de website in 7 dagen
hotelfloridapark.com mirai_mcc_ha_au Cookie noodzakelijk voor het gebruik van de mogelijkheden en diensten van de website in 3 maanden
mirai.com mirai_mcc_ha_au Cookie noodzakelijk voor het gebruik van de mogelijkheden en diensten van de website in 3 maanden
reservation.mirai.com org.springframewo rk.web.servlet.i18n . CookieLocaleRes olver. OORD Cookie noodzakelijk voor het gebruik van de mogelijkheden en diensten van de website Sessie
Analytisch
Eigenschap Koekje Doel Term
hotelfloridapark.com _ga ID die wordt gebruikt om gebruikers te identificeren in 2 jaar
COOKIES VAN DERDEN
Vanuit dit paneel kunt u de cookies configureren die de website in uw browser kan installeren, met uitzondering van de technische of functionele cookies die nodig zijn voor navigatie en het gebruik van de verschillende aangeboden opties of diensten.
Editor Privacybeleid
Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html
HOE U DE COOKIES VAN UW BROWSER KUNT BEHEREN
Cookies van uw apparaat verwijderen Cookies die zich al op een apparaat bevinden, kunnen worden verwijderd door de browsergeschiedenis te verwijderen, waardoor cookies van alle bezochte websites worden verwijderd. Sommige opgeslagen informatie (bijv. inloggegevens of websitevoorkeuren) kan echter ook verloren gaan.
Sitespecifieke cookies beheren Om meer nauwkeurige controle te hebben over sitespecifieke cookies, kunnen gebruikers hun privacy- en cookie-instellingen in de browser aanpassen.
Cookies blokkeren Hoewel de meeste moderne browsers kunnen worden geconfigureerd om te voorkomen dat cookies op apparaten worden geïnstalleerd, kan dit u dwingen om bepaalde voorkeuren handmatig aan te passen telkens wanneer een site of pagina wordt bezocht. Bovendien werken sommige services en functies mogelijk niet goed (bijvoorbeeld profielaanmeldingen).
HOE COOKIES UIT UW BROWSER TE VERWIJDEREN
CHROOM http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
RAND https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
INTERNET EXPLORER https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
FIREFOX https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
SAFARI https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
WERKT https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData